Mersin Büyükşehir Belediyesi “İklim Değişikliğine Karşı Çıkın” Projesi

 

PROJE

Mersin Büyükşehir Belediyesi  ‘’Stand Up to Climate Change/İklim Değişikliğine Karşı Çıkın’’ projesi kapsamında;

  • Atık Depolama Alanı Kaynaklı Sera Gazlarını Azaltma Yöntemleri Master Planı
  • Evsel Nitelikli Katı Atıkların Optimum Yönetimi için Çıkış Stratejisi
  • Katı Atık Karakterizasyon Çalışması
  • Evsel Nitelikli Katı Atık Ayrıştırma Verimlilik Analizi

 

PROJE SAHİBİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi